Chính sách bảo mật thông tin

Chúng tôi luôn tôn trọng sự riêng tư, bảo mật thông tin cá nhân và thông tin thanh toán của quý Khách hàng. 

- Mục đích thu thập thông tin: 

Việc thu thập các dữ liệu gồm: tên, số điện thoại, email, địa chỉ khách hàng với mục đích để liên hệ, trao đổi tình trạng đơn hàng cũng như hỗ trợ trong việc giao nhận hàng được thuận lợi.

- Phạm vi sử dụng thông tin:

Công ty chỉ sử dụng những thông tin khách hàng cung cấp để phục vụ cho việc:

+ Cung cấp các thông tin về sản phẩm và hỗ trợ khách hàng.

+ Thông báo về thời gian giao hàng.

+ Xử lý đơn đặt hàng và trao đổi thông tin về đơn hàng với khách hàng.