Phương thức thanh toán

1/ Đối với khách hàng trong thành phố Hồ Chí Minh

Khách hàng tạm ứng trước 30% giá trị đơn hàng. Phần còn lại thanh toán đủ ngay sau khi nhận hàng.

2/ Đối với khách hàng ở các tỉnh

Khách hàng tạm ứng trước 30% giá trị đơn hàng. Sau khi xác nhận đã chuyển tiền thành công chúng tôi sẽ tiến hành làm hàng. Khi đơn hàng hoàn tất khách hàng thanh toán đủ phần còn lại của đơn hàng trước khi chúng tôi gửi hàng ra nhà xe/chành xe theo địa chỉ yêu cầu của khách hàng.